Poradnik zarządzania pieniędzmi podczas kryzysu 

Najbezpieczniej jest kroczyć ścieżką po środku” 

-Owidiusz 

Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że notowania na giełdzie drastycznie spadają podczas ciężkich dla świata okresów, na przykład klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, pandemii czy nawet serii bankructw. W takich okresach pieniądze warto przetrzymać w chronionym przed inflacją sposobie inwestycji. Jak możemy zainwestować, aby uniknąć utraty kapitału? Czy zachowanie siły nabywczej pieniądza jest skomplikowane? Jak łatwo jest wypłacić potem fundusze z inwestycji? O tym dowiecie się w poniższym poradniku. 

 

Co to kryzys finansowy? 

Kryzys finansowy to okres gwałtownego spadku cen aktywów na giełdzie. Przedsiębiorcom finansowym oraz konsumentom trudniej spłacić zadłużenia, a instytucje finansowe tracą płynność. Często po kryzysie następuje giełdowa panika – masowa sprzedaż przez inwestorów aktywów i zamykanie rachunków oszczędnościowych. W definicję wlicza się także wybuch bańki finansowej, krach giełdowy lub kryzys walutowy. Częściej kryzysy finansowe są zlokalizowane, jak na przykład w Grecji. Mogą jednak rozprzestrzenić się na cały świat i spowodować katastrofę finansową, drastyczny wzrost bezrobocia oraz inflację. W najgorszym przypadku kryzys może doprowadzić do recesji gospodarczej, a nawet depresji, jak miało to miejsce w latach 30 XX wieku. 

 

Jak uniknąć kryzysu? 

Niestety nigdy nie ma 100% pewności czy nasze inwestycje unikną kryzysu (lub zostaną w dużej mierze nietknięte). Istnieją jednak pewne „bezpieczne” sektory, które dobrze sobie radzą pomimo spowolnienia reszty gospodarki. Czasami zdarza się, że sektory te działają znacznie lepiej z powodu kryzysu. Należą do nich między innymi: opieka zdrowotna, usługi komunalne, podstawowe towary, surowce i sektor zbrojeniowy. 

Oczywiście należy inwestować z głową. Każdy sektor będzie sprawował się lepiej niż inne zależnie od scenariusza. Akcje firm farmaceutycznych najlepiej prosperują w trakcie pandemii, usługi komunalne i podstawowe towary konsumpcyjne podczas klęsk żywiołowych, a sektor zbrojeniowy podczas konfliktów. 

Najbezpieczniejszą opcją jest rynek surowców. Poza kryzysem metale szlachetne służą jako bezpieczna alokacja kapitału. Ich cena pozostaje w miarę

niezmienna, gdy rośnie inflacja, jednak dopiero podczas globalnego kryzysu finansowego metale szlachetne zyskują na wartości. może wzrastać podczas krachu na giełdzie, hiperinflacji, pandemii, masowego dodrukowania pieniędzy, konfliktów zbrojnych czy nawet podczas niepewności na rynku. 

 

A więc jakie akcje? 

Najbezpieczniejsze akcje należą do firm, które wcześniej sprawdziły się podczas kryzysu. Należy unikać inwestowania w spółki o wysokim poziomie zadłużenia, w akcje cykliczne oraz akcje spekulacyjne. Dobrym przykładem są akcje amerykańskiej sieci sklepów Dollar Store, gdzie każdy towar ma wartość 1 USD lub mniej. Sieć ta znakomicie spisała się podczas kryzysu w 2008 roku – klienci chętnie kupowali tanie i powszechnie dostępne towary rezygnując z droższych opcji, przez co spółka osiągnęła znakomite wyniki sprzedaży, co oznaczało wzrost cen akcji. Także akcje ogólnoświatowych gigantów typu Apple czy Tesla nie są podatne na zbyt wysokie wahania cen podczas kryzysu poprzez swoją ugruntowaną pozycję na rynku, jednak są o wiele droższe. Alternatywą dla akcji jest inwestowanie w stabilniejsze, mniej podatne na inflację waluty zagraniczne poprzez giełdy finansowe (na przykład Forex). 

 

Kilka słów o stopach procentowych 

Stopy procentowe wyrażają koszt kapitału, czyli ceny przysługujące posiadaczowi kapitału z racji udostępniania go innym na określony czas. Najistotniejszą jednak stopą procentową podczas kryzysu jest realna stopa procentowa. Równoważny ona podaż i popyt na rynku kapitałowym, a oblicza się ją poprzez odjęcie inflacji od nominalnej stopy procentowej, czyli stopy, według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za udostępnione fundusze. 

Na początku brzmi to jak czarna magia, ale w rzeczywistości jest łatwe do zrozumienia. Załóżmy, że na swoim rachunku bankowym posiadamy 1000 złotych oprocentowane na 10% wartości w skali roku. Po roku bank wypłaca nam na konto 100 złotych – w sumie mamy 1100 złotych. Jednak w przeciągu tego roku wzrosła inflacja, przez co dokonamy za tę kwotę mniej zakupów niż rok temu. Siła nabywcza nie zwiększyła się o 10%. Jeżeli inflacja wzrosła o 4%, to ilość dóbr, jakie możesz kupić, zwiększyła się jedynie o 6%. Wtedy stopa procentowa jest dodatnia. Jeżeli jednak inflacja wzrośnie o 15%, oznacza to, że ceny dóbr wzrosły w większym stopniu niż złotówki zgromadzone na twoim koncie. Wtedy stopa procentowa jest ujemna. 

Ujemna stopa realna oznacza brak chęci oszczędzania oraz skłonność do zakupów celem uniknięcia strat, ponieważ odsetki od oszczędności nie pokrywają wzrostu cen.

 

Enter Forex 

Forex (ang. Foreign Exchange) to hurtowy rynek walutowy w ramach którego banki, korporacje, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni przeprowadzają wymianę walut 24 godziny na dobę przy użyciu sieci telefonicznych, łączy komputerowych i systemów informacyjnych. Jest największą na świecie giełdą walut. Jego zaletą jest płynność, dzięki której wymiana dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi problemu. 

Wymiana przeprowadzana jest przez brokerów. Klient nie jest ograniczony do jednego dostawcy waluty, lecz uzyskuje dostęp do konkurujących o postawione zlecenie wymiany największych graczy na rynku, czyli banków. Dzięki temu ma dowolność wyboru spośród wielu cen kupna i sprzedaży walut, jakimi jest zainteresowany. 

Dodatkową cechą Forexa jest możliwość użycia dźwigni finansowej. Dzięki której uczestnik rynku może zarządzać znacznie większym kapitałem, niż posiada na rachunku. Maksymalna dźwignia na główne pary walutowe dostępna w Europie wynosi 30:1. Oznacza to, że posiadając na rachunku inwestycyjnym 1000 złotych de facto możemy obracać kwotą 30 razy większą, czyli 30 000 złotych. Dźwignia finansowa jest jednak mieczem obosiecznym – łatwiej jest otworzyć większą transakcję, jednak podczas ruchów cenowych skierowanych w przeciwną stronę bardzo szybko pozycja może zostać zamknięta, księgując stratę. 

 

Lokaty, lokaty 

Jeśli zdecydujemy się jednak pozostać przy lokatach zamiast inwestować w akcje czy waluty, warto jest zapoznać się z ich rodzajami, oraz potencjalnym zyskiem wynikającym z każdej opcji. Lokaty mogą być krótkoterminowe lub długoterminowe. 

Pierwsze cechują się krótkim okresem inwestycji, dzięki czemu szybciej będziemy w stanie wypłacić środki razem z dywidendą. Sprawdzają się podczas okresów, gdy szansa na kryzys jest niska, lecz gdy wolimy jednak zachować ostrożność. Wpłacając pieniądze na okres na przykład 3 miesięcy możemy przeczekać potencjalną katastrofę bez większego poświęcenia naszego kapitału – od razu po ustabilizowaniu się sytuacji na rynku jesteśmy w stanie wypłacić swoje fundusze w całkiem krótkim czasie. Zysk jednak nie będzie aż tak duży, jak w przypadku lokat długoterminowych. 

Drugi typ lokat polecany jest w momencie, gdy krach na giełdzie i ogólnoświatowy kryzys jest praktycznie nieunikniony. Zwykle nawet po stabilizacji rynku występuje okres niżu, w którym giełda dopiero wraca z powrotem do swojej dawnej siły, a inflacja wciąż jest wysoka. Wypłacając w takim momencie pieniądze z lokaty krótkoterminowej ponieślibyśmy ogromne straty poprzez małą wartość waluty. Lokata długoterminowa pozwala nam przechować nasze oszczędności do momentu, aż nie będą warte tyle samo, co przed krachem. Być może nawet z nadwyżką w postaci dodatkowego zysku z oprocentowania. Jednak nie wszystkie inwestycje oferują gwarancję zachowania wartości nabywczej pieniądza…

 

Szwajcarski scyzoryk Fundico 

Inwestycje w Fundico łączą wszystkie zalety w sobie. Dzięki gwarancji zachowania siły nabywczej pieniądza przy wypłacie środków z inwestycji inflacja przestaje być problemem, przez co nie musimy się zamartwiać o ujemną realną stopę i utratę części zainwestowanych pieniędzy. Inwestycje Fundico, w przeciwieństwie do akcji papierów wartościowych nie są obciążone żadnym ryzykiem, ponieważ są objęte zabezpieczeniem inwestycji. Oznacza to, że nawet w przypadku nieudanej inwestycji cała wpłacona kwota jest zwracana na nasze konto. Kolejną zaletą jest możliwość wyboru inwestycji krótkoterminowych jak i długoterminowych, podobnie jak w przypadku lokat pieniężnych z oprocentowaniem. Różnica jest jednak taka, że dzięki Fundico mamy możliwość zarobić więcej, niż zakładając lokatę na tą samą kwotę i ten sam okres czasu. 

Dzięki połączeniu najlepszych cech akcji, lokat oraz inwestycji Fundico jest idealną platformą na przechowanie swojego kapitału w niepewnych czasach, jednocześnie na tym zarabiając. 

 

Podsumowanie 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i stabilność – rynek surowców to doskonała opcja. Inwestorzy lubiący ryzyko i duży zysk poczują się jak w domu korzystając z giełd walut takich jak Forex. Ci, którzy chcieliby zarówno zabezpieczyć kapitał i jednocześnie na tym zyskać z pewnością polubią trzecią opcję, jaką jest Fundico, która łączy zalety obydwu. Ostatecznie, warto jest bezpiecznie kroczyć w sferze finansów. :)

 

 

autor: Michał Kopydłowski 

korekta: Sara Zagońska