Zainwestuj w wierzytelności wobec instytucji finansowych

Oferujemy inwestorowi zakup pakietu wierzytelności wobec banków związanych z niezwróconymi prowizjami bankowymi i ponadprzeciętną realizację zwrotu z inwestycji.

Zobacz listę inwestycji +48 666 591 324

Inwestycje objęte są gwarancją wykupu.

Wyrok TSUE

TSUE wskazał, że w przypadku spłaty kredytu w całości przed terminem określonym w umowie, obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu wynikający z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, odnosi się do wszystkich kosztów, w tym prowizji, a nie tylko wyłącznie do tych rozłożonych w czasie, jak odsetki czy ubezpieczenie. Tak też należy rozumieć art. 16 ust. 1 dyrektywy o kredycie konsumenckim, który leży u podstaw polskich przepisów. -

Dla instytucji finansowych, banków i sądów wyrok stanowi jasną informację, jak interpretować ten przepis - mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W mediach
  • Rzeczpospolita
  • Puls Biznesu
  • Parkiet